Fortrolighedspolitik

Vores fortrolighedspolitik beskriver de måder, hvorpå vi indsamler, opbevarer, bruger og beskytter dine personlige oplysninger, og det er vigtigt at du gennemgår denne fortrolighedspolitik.

1. Personlige oplysninger

Vi kan indsamle personlige identifikationsoplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, når Brugere besøger vores websted, registrerer sig på webstedet, udfylder en formular, besvarer en undersøgelse, samt i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, vi stiller til rådighed på vores hjemmeside. Brugere kan blive bedt om, efter behov, navn, e-mail-adresse, postadresse, telefonnummer. Brugere kan dog besøge vores hjemmeside anonymt. Vi indsamler kun personlige identifikationsoplysninger fra Brugere, hvis de frivilligt indsender sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid nægte at levere personlige identifikationsoplysninger, dog kan det forhindre dem i at engagere med visse side relaterede aktiviteter.

Ingen videre overførsel af disse data vil finde sted, med undtagelse af visse tilfælde, hvor overførslen af identitetsdokumenter til virksomheder, der enten skal validere dine kundedata eller er involverede i forsikringen af din gevinst, er nødvendig.

2. Cookies

Like many websites, the Site uses 'cookie' technology (small computer files placed on your computer’s hard drive). When you go to particular website pages on the Site, the cookie identifies your browser with a unique, random number.

The cookies we use do not reveal any personal information about you. Cookies help us improve your experience of the Site and also help us understand which parts of the Site are the most popular. You are always free to decline our cookies if your browser permits, although doing so may interfere with your use of the Site.

3. E-mails

Bemærk venligst, at vi kan sende dig vigtige e-mails om (blandt andet) din brug af hjemmesiden, tilgængelige produkter og tjenester, opdateringer om tekniske problemer eller sager, der opstår i forbindelse med overholdelse af vores juridiske eller lovgivningsmæssige pligter (systemgenererede e-mails) f.eks. bekræftelser af registrering, bekræftelser af ordrer eller notifikationer om gevinster. De systemgenererede mails er en integreret del af webstedet og dets tjenester og kan ikke frameldes, før og medmindre din spillerkonto er blevet annulleret eller opsagt. Alle e-mails vil blive sendt til den mailadresse, du har oplyst. Venligst sørg for at den oplyste e-mailadresse er opdateret, samt at du har fuld adgang til den. Hvis du ændrer e-mail-adresse, skal du informere os om den nye adresse gennem din spillerkonto.

Vi træffer nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte os mod uautoriseret eller ulovlig behandling af dine personoplysninger og mod utilsigtet tab, ødelæggelse af, eller skade på dine personoplysninger. Alle relevante sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af den relevante database overvåges konstant. Dog er vi kun ansvarlige for brud på sikkerheden i tilfælde af grov uagtsomhed og kun i overensstemmelse med begrænsningerne fremsat i vilkår og betingelser.

Du bedes opbevare dit spillernavn, spillerkonto nummer og din adgangskode på et sikkert sted. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der gennemføres på din spillerkonto.

4. Sikkerhed

På ethvert tidspunkt under dine online transaktioner vil dine personlige data blive overført krypteret. SSL-teknologi muliggør automatisk kryptering (scrambling) af alle data, der behandles via vores hjemmeside. Dine data, herunder kreditkort- og betalingsoplysninger, konverteres til en kode, som kun kan afkodes ved hjælp af den hemmelige nøgle eller en adgangskode. Din browser viser sikkerheden på et websted ved at vise et "hængelås" eller "nøgle" ikon i den nederste ramme i browservinduet. Hvis din browser er konfigureret til dette, vil en advarsel blive vist ved det første besøg på vores hjemmeside. Dette viser dig, at dine data vil være sikre og beskyttede på vores hjemmeside.

5. Overførsel af oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere produkter og tjenester, eller som det kræves i henhold til gældende lovgivning. Vi overfører eller videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, undtagen i de ovenfor beskrevne tilfælde, i forbindelse med et joint venture, i forbindelse med forecasts, faktisk salg eller anden overførsel af hele virksomheden eller dele af virksomheden, eller hvis vi er tvunget til at gøre det ved lov, eller modtager en gyldig, juridisk overensstemmende anmodning fra en retshåndhævende eller statslig myndighed.

Denne fortrolighedspolitik kan til enhver tid blive opdateret på baggrund af vores skønsbeføjelse. Når vi gør det, vil det blive annonceret på forsiden af vores hjemmeside. Vi opfordrer Brugerne til hyppigt at kontrollere denne side for eventuelle ændringer for at holde sig informeret om hvordan vi sørger for at beskytte de personlige oplysninger, vi indsamler. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum og blive opmærksom på ændringer.

6. Videregivelse af informationer til regulerings-og retshåndhævende myndigheder

Vi er forpligtede til at håndhæve lovgivningen om svindel og hvidvaskning af penge, samt til at overholde vilkår og betingelser fra vores licens. Hvis vi har rimelig grund til at tro at svindel, hvidvaskning af penge eller andre lovovertrædelser begås eller risikerer at blive begået af dig eller andre personer gennem din spillerkonto, kan vi, efter eget skøn, give den relevante regulerende- eller autoriserede retshåndhævende myndighed dine personlige oplysninger i det omfang, det vedrører en lovovertrædelse i henhold til UK gambling Act 2005 eller anden gældende lovgivning eller praksis, herunder en lovovertrædelse som følge af brud på en licensbetingelse eller en kodebestemmelse med effekt som licensbetingelse, eller som vi har mistanke om, kan føre til at regulerende myndighed kræver at ethvert væddemål du har foretaget, bliver annulleret.

7. Spørgsmål

Hvis du har andre spørgsmål om håndtering eller beskyttelse af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores kundeservice. En skriftlig forespørgsel skal adresseres via e-mail til eller ved hjælp af vores support@dansklotto.com.